BH-7238-23 for Forward

2" Cross Rail Sheave w/ Pin short

SVI Part #: BH-7238-23
OEM Ref #:
120K13
120K05
OEM:
Forward