BH-7238-21 for Forward

2" Cross Rail Sheave w/ Pin long

SVI Part #: BH-7238-21
OEM Ref #:
120K14
120K07
OEM:
Forward