ref 037K04KIT, 037K04 Forward Rotary Arm Restraint Kit

BH-7235-38 (Ref 037K04, 037K04KIT) for Forward
Arm Restraint Kit 8000A, 9000A

SVI Part #: BH-7235-38
OEM Ref #:
037K04KIT
037K04
OEM:
Forward